Desestimada la denuncia por licencias autonómicas de la RFEDA contra la EAF-FVA

Donostiako Lehen Auzialdiko 2 zenbakiko Epaitegiak, 32/2021 epaian, ezetsi egin du RFEDAren demanda, lizentzia autonomiko guztien zerrenda eta kobrantza erreklamatzen zuena, lizentzia horiek estatuko edo autonomia-erkidegoko pilotuenak izan ala ez.

Auzitegiak ebatzi duenez, estatu mailan lehia-esparrua izan nahi duten pilotuek baino ezin dituzte beren datuak bidali eta dagokion kuota ordaindu.

El Juzgado de Primera Instancia Nº2 de San Sebastián, en sentencia 32/2021, ha desestimado la demanda de la Rfeda que reclamaba la relación y el cobro de todas las licencias autonómicas independientemente de que estas fueran de pilotos de nivel estatal o autonómico

El tribunal dictamina que únicamente de los pilotos que deseen tener un ámbito competitivo estatal se puede remitir sus datos y pagar la correspondiente cuota estatal.

Publicaciones Similares