Zehatutako Erabakia argitaratu da 02/15 La Reineta igoera

Prozedura berezia 02/15 ZIGOR-AKORDIOA GERTAKARIAK

Abuztuaren 5ean zehapen-prozedura hasi zen, kirol-komisarioen elkargoko presidenteak epaile bakar honen aurrean kirolarien aurka jarritako salaketaren ondorioz: ·

23. zk. Raúl Pérez, P-30-EUS · lizentziarekin.

50 zk. Iker Uribarrena, P-248-EUS · lizentziarekin.

52. zk. Gaizka Zabala, P-170-EUS lizentziarekin, hori guztia 2015eko uztailaren 25ean egindako Erreinetara egindako XVI. igoeran (pilotua) gertatutakoaren esparruan.

50. Iker Uribarrenak, P248-EUS lizentziadunak, alegazioak egin zituen, eta aitortu zuen eskua leihatilatik atera izanaren egilea zela, baina ez, ordea, deribatutako derrapeak. Gainerakoek, garaiz eta behar bezala, ez dute inolako alegaziorik egiten. 2 GERTAERAK egitateak Dauden frogetatik (froga bideografikoak eta komisarioen elkargoko presidentearen adierazpenak) frogatuta geratu da espedientatutako pilotuek derrigortutako eraispen-maniobrak egin zituztela, guztiz alferrikakoak eta kirolaren aurkakoak. 23 eta 50 ere (hasieran, akats baten ondorioz egotzi zitzaion gertaera hori 52ri) esku bat leihatilatik atera eta jendea agurtzera iritsi ziren, eta, bolantearen esku bat kentzean, maniobra arriskutsuagoak egin zituzten, baina horrek ez zuen bakarrik arriskurik. Publikoa

Egitate horiek falta astun bat dira, 15. artikuluko 1. puntuko e) letran aurreikusten dena: “Kirol-proben segurtasunari buruzko federazio-arauak ez betetzea, baldin eta bertaratzen direnentzat oso arrisku larria bada. ” Horregatik ERABAKI DA: 16.2 a) artikuluan aurreikusitako lau hilabeteko epean lizentzia etetea, artikuluan eta 15.1.e. artikuluan aurreikusitako arau-haustea egiteagatik LIZENTZIA LAU HILABETEZ ETETEA hori federazio-lizentzia kautelaz kentzen den egunetik aurrera zenbatuko da. Ebazpen honen aurka, apelazio-errekurtsoa aurkez daiteke, zazpi egun balioduneko epean, ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. Bilbao, 2015eko abuztuaren 13a. Diziplinako epaile bakarra