Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak CSDren esku-hartzea eskatu du RFEDAren aurrean

Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak esku hartzeko eskatu dio Kirol Kontseilu Gorenari, RFEDAk federazio-lizentziak emateko indarrean dagoen legeria betetzeko.

Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak, Euskadiko Automobilismo Federazioak egindako eskaeraren aurrean, Kirol Kontseilu Gorenari esku hartzeko eskatu dio, Espainiako Automobilismoko Errege Federazioak lizentziak emateko arloan sistematikoki egiten duen ez-betetzearen aurrean.

Bidalitako dokumentuan, honako hau aipatzen da hitzez hitz: «lizentzia federatua, Euskal Autonomia Erkidegoko kirolari buruzko ekainaren 11ko 14/1998 Legearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren arabera, bakarra da, eta titularrak ez du lizentzia berririk behar estatuko kirol-lehiaketetan parte hartzeko. Nahikoa izango da Espainiako Errege Federazioari dagokion lizentziaren gaikuntza eskatzea. Sistema hori bermatzen dute 1990eko Kirolaren Legeak eta Espainiako Kirol Federazioei eta Kirol Elkarteen Erregistroari buruzko abenduaren 20ko 1835/1991 Errege Dekretuak, bai eta RFEDAren estatutuek ere (100. artikulua).«

Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Kirol Zuzendaritzak, EAF-FVAk eskatu duen modu berean, esku hartzeko eskatu dio AIFEAri:

1. Aurrerantzean, ez zaie lizentziarik emango
Euskal Autonomia Erkidegoa.

2. Ezeztatu EAEko egoiliarrei
2013, aldez aurretik EFEk egin ditzan.
Hala badagokio, FEDEAk homologatuko ditu.

3. Desbideratu EAF-FVAra EAEko egoiliarren RFEDAk jasotzen dituen eskaerak.

Publicaciones Similares